Mgr. Alexandra Černá Lammelová - psychoterapeutka

Vítejte na mých stránkách!

Nabízím především individuální psychoterapii a podporu seberozvoje v následujících oblastech:

 
 • sebepoznání, sebepřijetí a sebedůvěra
 • sebepodpora a sebepéče
 • přijetí nové životní situace, nalezení konstruktivního postoje a svého místa v ní
 • zpracování psychického traumatu
 • vyrovnání se se situací ztráty
 • porozumění své osobní historii a z ní plynoucích vzorců v mezilidských vztazích
 • porozumění vlastním emocím a nalezení přiměřených způsobů zacházení s nimi
 • osvobození od závislosti na nezdravých vztazích
 • hledání svého místa ve světě a životního smyslu
 • získání větší odvahy k životu a zbavení se omezujícího strachu a úzkosti
 • hledání či ujasňování vlastní identity, včetně sexuální
 • hledání duchovního rámce svého života

V případě potřeby poskytuji i párové či rodinné konzultace zaměřené zejména na zlepšení vzájemné komunikace, porozumění sobě navzájem, nalezení shody, podporu fungujících oblastí vztahu či facilitaci změny.

Nabízím rovněž konzultace prostřednictvím skype.

Pokud preferujete terapeuta - muže, můžete se obrátit na mého manžela Mgr. Jiřího Černého, který poskytuje individuální, párovou i skupinovou psychoterapii. Více na psychoterapeutjiricerny.cz