Mgr. Alexandra Černá Lammelová - psychoterapeutka

Vítejte na mých stránkách!

Nabízím především individuální psychoterapii a podporu seberozvoje v následujících oblastech:

 
 • sebepoznání, sebepřijetí a sebedůvěra
 • sebepodpora a sebepéče
 • přijetí nové životní situace, nalezení konstruktivního postoje a svého místa v ní
 • zpracování psychického traumatu
 • vyrovnání se se situací ztráty
 • porozumění své osobní historii a z ní plynoucích vzorců v mezilidských vztazích
 • porozumění vlastním emocím a nalezení přiměřených způsobů zacházení s nimi
 • osvobození od závislosti na nezdravých vztazích
 • hledání svého místa ve světě a životního smyslu
 • získání větší odvahy k životu a zbavení se omezujícího strachu a úzkosti
 • hledání či ujasňování vlastní identity, včetně sexuální
 • hledání duchovního rámce svého života

Specifická témata: 

 • dlouhodobá nemoc vlastní nebo blízkého
 • partnerské násilí, násilí v rodině

Pracuji s dospělými a dospívajícími od šestnácti let. V případě potřeby poskytuji i párové či rodinné konzultace zaměřené zejména na zlepšení vzájemné komunikace, porozumění sobě navzájem, nalezení shody, podporu fungujících oblastí vztahu či facilitaci změny.

Kromě psychoterapie se věnuji také lektorské činnosti zejména v oblasti krizové intervence a supervizi.

 

Novinky

02.08.2011 09:21
01.08.2011 21:27
Líbilo se Vám u nás, nebo máte naopak připomínky k našim službám? Neváhejte a napište nám. Vaše názory jsou cenné podněty k neustálému zlepšování našich služeb. Navíc jakákoliv pochvala od spokojeného zákazníka je nejlepší odměnou naší práce.
01.08.2011 21:26
Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i přehled aktualit. Budeme Vás informovat o probíhajících akcích nebo nových službách, které připravujeme.

Způsob spolupráce

V této rubrice nejsou žádné články.