Mgr. Alexandra Lammelová - psychoterapie a supervize

Vítejte na mých stránkách!

   Nabízím individuální psychoterapii a podporu seberozvoje v následujících oblastech:

 
 • sebepoznání, sebepřijetí a sebedůvěra
 • sebepodpora a sebepéče
 • přijetí nové životní situace, nalezení konstruktivního postoje a svého místa v ní
 • zpracování psychického traumatu
 • vyrovnání se se situací ztráty
 • porozumění své osobní historii a z ní plynoucích vzorců v mezilidských vztazích
 • porozumění vlastním emocím a nalezení přiměřených způsobů zacházení s nimi
 • osvobození od závislosti na nezdravých vztazích
 • hledání svého místa ve světě a životního smyslu
 • získání větší odvahy k životu a zbavení se omezujícího strachu a úzkosti
 • hledání či ujasňování vlastní identity, včetně sexuální
 • hledání duchovního rámce svého života

   Specifická témata: 

 • dlouhodobá nemoc vlastní nebo blízkého
 • partnerské násilí, násilí v rodině

   Pracuji s dospělými klienty.

   Kromě psychoterapie se věnuji také supervizi a lektorské činnosti zejména v oblasti krizové intervence.