Timšel - můžeš

Po třiceti letech jsem se vrátila ke knize svého dospívání. - Na východ od ráje od Johna Steinbecka. Důvody byly sebeterapeutické – chtěla jsem pochopit projekce, co do mne byly vkládány. Četba mi dala mnohem víc, na co jsem už zcela zapomněla, a kdo ví, jestli tehdy chápala.

Román navazuje na biblický příběh Ábela a Kaina. Kain zabije svého bratra ze žárlivosti, jelikož se domnívá, že ho má Hospodin radši. Jeden z hrdinů románu, moudrý čínský sluha Lee se věnuje co nejpřesnějšímu překladu původního textu z hebrejštiny, aby objevil slovo "timšel" – "můžeš".

Kniha se vlastně věnuje našim rodovým určenostem – vlivem genů i rodičovského působení. Vypráví o bratrech Adamovi a Charlesovi, z nichž Adam je dobrý a otec se v něm vidí, zatímco Charles je prevít. Adam ve své čistotě a naivitě naletí vypočítavé a zákeřné Kate, která je v románu popisována jako zrůda bez lidskosti a která se už takto narodila. To je podle mne jediná slabina knihy – nevěřím, že by se bez genetické zátěže či bezcitného působení pečujících osob někdo narodil s takto zvrácenou povahou. S Kate má Adam dva syny – Arona a Cala, jejichž povahy se podobají povahám Adama a Charlese.

Nejsympatičtějšími a nejmoudřejšími postavami v románu pro mne jsou Adamův přítel Sam Hamilton, který oplývá trpělivostí, laskavostí a moudrostí. Váží si své poněkud příkré, ale velmi poctivé ženy Lízy, miluje své děti a dokáže dostat Adama z přetrvávající rezignace a letargie poté, co ho Kate postřelí a odejde od něj. Druhou velmi moudrou postavou románu je právě sluha Lee, který má pochopení pro Adama i oba chlapce, z nichž každý se s chyběním matky vyrovnává po svém. Ve velmi dramatickém závěru knihy přichází ke slovu právě ono "timšel" – "můžeš" – poukazující na to, že se v každé situaci můžeme rozhodnout, jak se zachováme či jaký postoj zaujmeme, zda pustíme ke slovu to zlé, co v sobě leckdy máme, nebo ze sebe dostaneme to nejlepší. Zda odpustíme nebo pošleme zlo dál – do další generace.