Psychoterapie - jak pracuji

Můj způsob práce je tzv. eklektický, což znamená, že kombinuji metody využívané v různých psychoterapeutických školách dle klientova tématu a předpokládaných zdrojů obtíží. Vycházím především z psychodynamické terapeutické školy, která věnuje velkou pozornost dětství, v němž dochází k základnímu formování osobnosti. Pomáhám klientovi porozumět souvislostem, vlastním motivům a mechanismům nesprávných generalizací, které často vycházejí  ze starých nezpracovaných, nesrozumitelných či bolestných prožitků.

Psychoterapie probíhá ve třech stupních: sebepoznání, sebepřijetí a seberozvoj. Tyto nejsou nijak striktně odděleny, během sezení se mohou objevovat souběžně, jen důraz je v jednotlivých fázích terapie kladen postupně na jednu z nich.

Věřím především v léčivou sílu psychoterapeutického vztahu, v němž může člověk učinit řadu korektivních zkušeností v oblasti přijetí, úcty, důvěry apod. Poznání vlastních vzorců chování a porozumění vlastním motivům spolu s korektivní zkušeností umožňuje změnu postojů, nalézání adaptivnějších způsobů zvládání situací, a tím celkové přetváření osobnosti.

Předpokladem na straně klienta je upřímnost k sobě samému, schopnost otevřeně o sobě mluvit, odvaha dotýkat se i bolestných témat, trpělivost a zodpovědnost jak k sobě samému, tak spoluzodpovědnost za psychoterapeutický proces a psychoterapeutický vztah. Psychoterapie nenabízí jednoduchá a rychlá řešení. Avšak cíl této náročné cesty stojí za výdrž, jelikož učiněné změny jsou trvalé.

Velmi si vážím každého člověka, který si je vědom svých slabých míst a má vůli pracovat na svém rozvoji, nalezení a uskutečňování svého nejlepšího Já a zlepšení svých vztahů. Každému klientovi se snažím poskytnout maximálně bezpečné podmínky a přístup, v němž je pro mne především člověkem na cestě.

Poskytuji především individuální psychoterapii dospělých a dospívajících od šestnácti let, ale nabízím i konzultace s párem či rodinou. 

Konzultace probíhají v mé ambulanci na Praze 2. V případě obtížné dostupnosti mohou být částečně realizovány prostřednictvím skype.

 

 

"I to nejtěžší lze proměnit v dobro tím, že to člověk přijme."

(Etty Hillesum)