Kdo jsem

Narodila jsem se v roce 1973 a dětství prožila ve mlýně nedaleko Prahy.

V průběhu studia gymnázia jsem zhlédla film Příběh Jassiky McCluerové demonstrující řešení krizové situace v místě neštěstí. O studiu psychologie jsem uvažovala už předtím, tímto filmem jsem však dostala podnět, kterým směrem jít. Krizové služby u nás v té době byly zcela v plenkách.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FFUK v Praze, kde jsem si jako jeden z předmětů zvolila telefonickou krizovou intervenci. Tímto jsem poznala PhDr. Danielu Vodáčkovou (tehdy ještě Knoppovou), kterou pokládám za jednu ze svých nejvýznamnějších učitelek. Kromě krizové intervence mě zajímala i psychoterapie. Tématem mé diplomové práce byla role terapeuta ve skupinové psychoterapii. Během výzkumné části jsem poznala několik terapeutických zařízení a skvělých terapeutů. Na přelomu studia jsem absolvovala rovněž sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii ve Skálově institutu. 

Konec vysoké školy jsem už trávila na mateřské dovolené, ale protože mě zápal pro krizovou práci nepřešel, krátce po ukončení studia jsem absolvovala výcvik v telefonické krizové intervenci v Remediu a následně začala pracovat na lince důvěry v Riapsu. Po ukončení mateřské jsem nastoupila jako vedoucí Linky důvěry Diakonie a v dalších letech se zaměřila také na krizovou intervenci tváří v tvář a psychoterapii. Začala jsem působit v denní krizové službě SOS centra Diakonie, jehož jsem byla v letech 2009 - 2013 vedoucí. Vystřídala jsem v této funkci PhDr. Jarmilu Čiernou, svou současnou supervizorku, od které jsem se naučila mnoho o psychoterapii. Právě spolu jsme v SOS centru také vyvinuly program práce s násilnou osobou. Jsem velmi vděčná svým pokračovatelům, že program stále rozvíjejí a že se posunul k práci s celým systémem - párem, v němž probíhá násilí. Hodně jsem se tam naučila o tom, že mnohdy nelze určit, kdo je "násilník" a kdo "oběť" a že mnohdy oba v páru zastávají obě role.

V roce 2008 jsem si splnila další sen a otevřela soukromou psychoterapeutickou praxi, v níž je v současné době těžiště mého profesního uplatnění a přináší mi nejvíce radosti.

Kromě toho jsem tři roky působila na lince Dona pro oběti domácího násilí a vyučovala krizovou intervenci na vyšší odborné škole sociálně-právní. Sedm let jsem působila jako lektorka krizové intervence (nejprve telefonické, později komplexní včetně první občanské pomoci) v o.s. Rafae se svou další skvělou učitelkou PhDr. Bohumilou Bašteckou. Od roku 2008 vyučuji krizovou intervenci na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a od roku 2016 v rámci vzdělávání nemocničních kaplanů. Několik let rovněž spolupracuji s domácím hospicem Cesta domů, kde se věnuji internetové poradně.

Od roku 2013 pracuji pro Farní Charitu Roudnice nad Labem jako psycholožka v azylovém domě pro ženy a sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi. Věnuji se rovněž vzdělávání a podpoře pracovníků.

V roce 2015 jsem navíc nastoupila do poradny pro osoby ohrožené domácím násilím. Jsem ráda za práci v týmu, která dává určité mantinely a zpětnou vazbu, aby se člověk nestal příliš samorostlým.

Během své profesní dráhy se stále průběžně vzdělávám. Absolvovala jsem např. kurz práce s traumatem, kurz psychoterapie poruch osobnosti, semináře zaměřené na logoterapii a existenciální analýzu. V letech 2014 - 2017 jsem absolvovala výcvik v integrativní supervizi v Českém institutu pro supervizi zakončený závěrečnou zkouškou a v současné době poskytuji kromě psychoterapie rovněž supervize týmům i jednotlivcům.

Jsem rozvedená, mám dvě dospělé děti. Ve volném čase ráda čtu, setkávám se s přáteli, chodím do přírody a fotím. Baví mě ale i vařit, plést, pěstovat kytky a bylinky a přitom poslouchat hudbu. Mými oblíbenci jsou Radůza, Zuzana Navarová, Jarda Svoboda a Traband, Priessnitz nebo drsnější Sto zvířat. Ze zahraničních vede Patti Smith a Leonard Cohen. Od roku 2018 sama zpívám ve sboru, což mi přináší velkou radost spolutvořením krásného a harmonického celku.

"Vlastní smysl života je nalezení sebe sama a rozvoj schopnosti milovat"

(Heinz-Peter Röhr)